Chủ đề: VỀ NGUỒN
“Sức mạnh là niềm tin – Strength is trust”

Địa chỉ: TRUNG TÂM SINH THÁI GIÁO DỤC V-ECO
Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN

Chú ý: