Thông tin liên hệ của Hệ thống Giáo dục trải nghiệm Erahouse

1. Công viên khoa học Erahouse
– Địa chỉ: Km 2 đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998 | +84 868 641 699
2. Làng Thể thao Erahouse
– Địa chỉ: Km 1 đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998 | +84 868 641 699


3. Eraahouse – Asean Resort
– Địa chỉ: 21 a, Chợ Hoà Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội- Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998 | +84 868 641 699

4. Thành phố tương lai Erahouse
– Địa chỉ: thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998 | +84 868 641 699
5. Ngôi sao Edupark Xuân Mai
– Địa chỉ: xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998 | +84 868 641 699

6. Erahosue Hoàng Long

– Địa chỉ: Đường Chùa Tây Phương, Thạch Xá, Thạch Thất, Tp Hà Nội

– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998 | +84 868 641 699