Thông tin liên hệ của Hệ thống Giáo dục trải nghiệm Erahouse

1. Công viên khoa học Erahouse
– Địa chỉ: Km 2 đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998
2. Làng Thể thao Erahouse
– Địa chỉ: Km 1 đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998


3. Trung tâm sinh thái giáo dục Veco
– Địa chỉ: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998

4. Thành phố tương lai Erahouse
– Địa chỉ: thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998
5. Ngôi sao Edupark Xuân Mai
– Địa chỉ: xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
– Email: erahousecenter@gmail.com
– Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998