Thông tin liên hệ của Hệ thống Giáo dục trải nghiệm Erahouse

Công viên khoa học Erahouse

 • Địa chỉ: Km 2 đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
 • Email: erahousecenter@gmail.com
 • Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998

Làng Thể thao Erahouse

 • Địa chỉ: Km 1 đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
 • Email: erahousecenter@gmail.com
 • Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998

Trung tâm sinh thái giáo dục Veco

 • Địa chỉ: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
 • Email: erahousecenter@gmail.com
 • Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998

  Thành phố tương lai Erahouse

  • Địa chỉ: thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội
  • Email: erahousecenter@gmail.com
  • Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998

  Ngôi sao Edupark Xuân Mai

  • Địa chỉ: xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
  • Email: erahousecenter@gmail.com
  • Hotline: +84 964 21 8822 | +84 98 727 8998

Thành