Đội ngũ Eraschool là những ai?

EraSchool được sáng lập và điều hành bởi bà Đặng Lưu Hoa – Ths. Khoa học- ĐHTH Sydney, đồng sáng lập Hệ thống Giáo dục Trải nghiệm Sinh thái EraHouse và Hệ thống Giáo dục Sinh thái EraSchool Chương trình STEAM bằng Tiếng Anh được cố vấn và đào tạo bởi TS Nguyễn Thành Hải […]