Erahouse có tên đầy đủ là HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM ERAHOUSE bao gồm hệ thống các trang trại giáo dục tại các vị trí địa lý khác nhau quanh thành phố Hà Nội và chương trình hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi. Thành lập từ năm 2007 bởi người sáng lập nhiệt tâm với nghề nông và tâm huyết với con trẻ là chị Đặng Lưu Hoa, Erahouse đang ngày càng mở rộng quy mô và không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao về các khu vui chơi giải trí thú vị, bổ ích cho trẻ em.

Form số điện thoại tư vấn

Liên hệ góp ý Liên cấp Tiểu học & THCS

Biểu phí & chính sách tài chính Mầm non

BIỂU PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH

HỆ THỐNG MẦM NON ERASCHOOL

NĂM HỌC 2021 – 2022

I - PHÍ ĐẦU NĂM

STT

NỘI DUNG

HỆ TIÊU CHUẨN

(VNĐ)

HỆ SONG NGỮ

(VNĐ)

GHI CHÚ

1

Phí ghi danh

1.000.000

1.000.000

Nộp 01 lần khi đăng ký học, được hoàn lại

2

Phí nhập học

1.000.000

1.000.000

Nộp 01 lần cho cả khoá học, không hoàn lại

3

Hỗ trợ phát triển trường

2.000.000

2.000.000

Nộp 01 lần/ năm học.

4

Học phẩm, dã ngoại, sự kiện

1.200.000

1.500.000

Nộp 01 lần/ năm học.

5

Đồng phục

1.200.000

1.200.000

Nộp đủ năm đầu tiên, từ năm tiếp theo có thể mua lẻ

6

Sổ liên lạc điện tử

300.000

300.000

Nộp 01 lần/ năm học

TỔNG

6.700.000

7.000.000

II- PHÍ HÀNG THÁNG

NỘI DUNG

HỆ TIÊU CHUẨN (VNĐ)

HỆ SONG NGỮ

(VNĐ)

GHI CHÚ

Học phí

3.000.000

4.500.000

Học từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Tiền ăn và dịch vụ bán trú

1.560.000

1.560.000

60.000đ/ngày

Tính trung bình 26 buổi/ tháng

Được hoàn lại tiền ăn ngày nghỉ có phép.

TỔNG

4.560.000

6.060.000

II- PHÍ TRÔNG NGOÀI GIỜ

Nhà trường sẽ tính phí trông ngoài giờ sau 17h30 đến 19h00. Nhà trường không nhận trông trẻ sau 19h00. Phí trông ngoài giờ được tính trong khoản thời gian 30 phút/ block theo bảng phí sau.

*Phí trông ngoài giờ sẽ được tính và thu theo hàng tháng.

Giờ trông muộn

17:30 – 18:00

18:00 – 18:30

18:30 – 19:00

Phí theo khung giờ

20.000/ 1 lần

40.000/ 1 lần

50.000/ 1 lần

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỒNG HÀNH

MẦM NON ERASCHOOL

NĂM HỌC 2021 2022

I- PHÍ ĐẦU NĂM

STT

NỘI DUNG

HỆ TIÊU CHUẨN (VNĐ)

HỆ SONG NGỮ

(VNĐ)

GHI CHÚ

1

* Học sinh nhập học trong khoảng từ Tháng 8 đến Tháng 2 năm sau

6.700.000

7.000.000

- Giữ nguyên các khoản phí đầu năm.

2

* Học sinh nhập học trong khoảng từ Tháng 3 đến Tháng 7:

Hỗ trợ phát triển trường

= (2.000.000/10 tháng) * số tháng theo học thực tế trong năm

= (2.000.000/10 tháng) * số tháng theo học thực tế trong năm

Học phẩm dã ngoại và sự kiện

= (1.200.000/10 tháng) * số tháng theo học thực tế trong năm

= (1.500.000/10 tháng) * số tháng theo học thực tế trong năm

Sổ liên lạc điện tử

= (300.000/ 10 tháng) * số tháng theo học thực tế trong năm

= (300.000/10 tháng) * số tháng theo học thực tế trong năm

Ghi danh, nhập học, đồng phục

3.200.000

3.200.000

Giữ nguyên

II- PHÍ HÀNG THÁNG

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

HỆ TIÊU CHUẨN (VNĐ)

HỌC PHÍ

HỆ SONG NGỮ

(VNĐ)

GHI CHÚ

1

Học phí đóng 01 tháng/lần

01 tháng: 3.000.000

06 tháng: 18.000.000

Cả năm: 36.000.000

01 tháng: 4.500.000

06 tháng: 27.000.000

Cả năm: 54.000.000

Giữ nguyên mức học phí

2

Học phí đóng 06 tháng/lần (01 kỳ học)

17.460.000

26.190.000

- Tặng 3% học phí

- Không áp dụng chính sách đồng hành cùng một thời điểm với các chương trình đồng hành khác.

3

Học phí đóng 01 năm học/lần (12 tháng)

32.400.000

48.600.000

- Tặng 10% học phí

- Không áp dụng chính sách đồng hành cùng một thời điểm với các chương trình đồng hành khác.

4

Học phí 01 tháng kể từ con thứ hai trở đi trong một gia đình, theo học tại Hệ thống Giáo dục Eraschool trong cùng một năm học

2.700.000

4.050.000

- Tặng 10% học phí/tháng (mỗi bạn 5% học phí/tháng)

- Không áp dụng chính sách đồng hành cùng một thời điểm với các chương trình đồng hành khác

- Áp dụng cho toàn hệ thống giáo dục Eraschool bao gồm Mầm non và trường PTLC Eraschool Mê Linh.

5

Học phí 01 tháng đối với học sinh nghỉ liên tục từ 15 ngày trở lên/tháng

2.100.000

3.150.000

- Trừ 30% học phí

- Không tính Chủ Nhật và ngày nghỉ do Nhà nước quy định).

- Không áp dụng miễn trừ cho trường hợp nghỉ cách quãng.

- Việc nghỉ này phải có lý do chính đáng và được báo trước với Nhà trường đúng quy định.

6

Học phí 01 tháng đối với học sinh nghỉ liên tục 10 ngày – 14 ngày

2.400.000

3.600.000

- Trừ 20% học phí

- Không tính Chủ Nhật và ngày nghỉ do Nhà nước quy định.

- Không áp dụng miễn trừ cho trường hợp nghỉ cách quãng.

-Việc nghỉ này phải có lý do xác đáng và được báo trước với Nhà trường đúng quy định.

*Lưu ý: Các ưu đãi được cập nhật theo từng đợt tuyển sinh hoặc ưu đãi hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển Sinh để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông báo