Erahouse có tên đầy đủ là HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM ERAHOUSE bao gồm hệ thống các trang trại giáo dục tại các vị trí địa lý khác nhau quanh thành phố Hà Nội và chương trình hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi. Thành lập từ năm 2007 bởi người sáng lập nhiệt tâm với nghề nông và tâm huyết với con trẻ là chị Đặng Lưu Hoa, Erahouse đang ngày càng mở rộng quy mô và không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao về các khu vui chơi giải trí thú vị, bổ ích cho trẻ em.

Form số điện thoại tư vấn

Nhân sự


[row v_align="middle"]

[col span__sm="12"]

[team_member img="238" style="vertical" name="Mr Nguyễn Thành Hải" title="Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs" icon_style="fill" image_height="100%" image_width="30" image_radius="100" image_size="original" text_align="left"]

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ

[/team_member]
[divider align=center width=100%]

[/col]

[/row]
[row v_align="middle"]

[col span__sm="12"]

[team_member img="238" style="vertical" name="Mr Nguyễn Thành Hải" title="Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs" icon_style="fill" image_height="100%" image_width="30" image_radius="100" image_size="original" text_align="left"]

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ

[/team_member]
[divider align=center width=100%]

[/col]

[/row]
[row v_align="middle"]

[col span__sm="12"]

[team_member img="238" style="vertical" name="Mr Nguyễn Thành Hải" title="Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs" icon_style="fill" image_height="100%" image_width="30" image_radius="100" image_size="original" text_align="left"]

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ

[/team_member]
[divider align=center width=100%]

[/col]

[/row]
[row v_align="middle"]

[col span__sm="12"]

[team_member img="238" style="vertical" name="Mr Nguyễn Thành Hải" title="Cố Vấn Giáo Dục Chương Trình Stem Tiểu Học Và Thcs" icon_style="fill" image_height="100%" image_width="30" image_radius="100" image_size="original" text_align="left"]

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục – Giảng viên Viện ReSTEM tại ĐH Missouri, Hoa Kỳ
 • Thành viên của các tổ chức nghiên cứu và giảng dạy STEM tại Hoa Kỳ: NSTA, NARST và NABT
 • Đồng sáng lập Thư viện Sáng tạo cho Trẻ em tại Mỹ (Library for Creative Kids)
 • Người Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả tại Diễn đàn giáo dục STEM lớn nhất tại San Francisco, Hoa Kỳ
 • Tác giả sách “Giáo dục STEM/STEAM: từ thực hành trải nghiệm đến tư duy sáng tạo” (2019)
 • Giám đốc dự án ‘STEM on the Move’ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ (2018)
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều cấp độ giáo viên Việt Nam và Hoa Kỳ

[/team_member]
[divider align=center width=100%]

[/col]

[/row]

Thông báo