VAI TRÒ CỦA KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỔI VỚI TRẺ MẦM NON

Khámphákhoahọcvàcôngnghệtrảinghiệmcủatrẻlàvôcùngquantrọngtrongviệcnuôidưỡngtrítòmòvàtưduylogiccủatrẻ.Đócũnglàcáchkhuyếnkhíchsựpháttriểntrítuệvàkỹnăngcủatrẻ.Cónhiềuhoạtđộngvàsảnphẩmcóthểgiúppháttriểntrítưởngtượng,khảnăngthựchànhvàkỹnănggiảiquyếtvấnđềcủaconbạn. Khám phá khoa học là một phương pháp giáo dục phổ biến dành cho trẻ mẫu giáo. Hoạt

Đọc thêm »