Viện nghiên cứu Quốc tế giáo dục STEAM

[row label=”List icon desktop” class=”in-page-nav”] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”450″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Hệ thống giáo dục Eraschool” icon_border=”1″ link=”#eraschool” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”448″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Hệ thống trải nghiệm sinh thái Erahouse” icon_border=”1″ link=”https://erahouse.com.vn/gioi-thieu-he-thong-trai-nghiem-sinh-thai-erahouse/” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”367″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Viện nghiên cứu giáo dục STEAM” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(255, 127, 0)” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”169″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Cơ sở vật chất” icon_border=”1″ link=”https://erahouse.com.vn/co-so-vat-chat/” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [/row] [section bg_color=”#0072bc” dark=”true” class=”nen-xanh-bong-bong”] [page_header style=”simple” type=”subnav” text_color=”dark” align=”center” title_case=”uppercase”] [/section] [divider align=”center”] [row] [col span__sm=”12″ align=”left”]

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Viện STEAM sẽ trở thành một viện nghiên cứu quốc tế uy tín về giáo dục STEAM có chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực châu Á

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Nghiên cứu: Các hoạt động nghiên cứu khoa học gồm có khảo sát và đánh giá các cách tiếp cận trong giảng dạy, học tập, thực hành khoa học, sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực giáo dục STEAM.
  • Đào tạo: Các hoạt động tập huấn ngắn hạn và dài hạn cho các nhà quản lý, chủ trường, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu và quan tâm về cách thức thực hiện, triển khai giáo dục STEAM tại trường học, gia đình và cộng đồng, bằng cả hai hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp tại chỗ (onsite)
  • Hợp tác quốc tế: Các dự án giáo dục quốc tế, chuyển giao công nghệ giáo dục, trại hè quốc tế, giao lưu quốc tế.
  • Tư vấn: Tư vấn đầu tư, xây dựng chương trình đào tạo định hướng STEAM, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin giáo dục STEAM, định hướng du học theo các chuyên ngành liên quan đến STEAM
  • Đánh giá và kiểm định: đánh giá độc lập các chương trình giáo dục STEAM theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (được ủy quyền)
  • Hội thảo: Tổ chức các hội thảo khoa học, sự kiện giao lưu trong lĩnh vực giáo dục STEAM
  • Kinh doanh: thương mại các sản phẩm giáo dục STEAM, gồm có tài liệu học tập, giáo trình, thiết bị hỗ trợ học tập do đơn vị tự nghiên cứu sản xuất hoặc được ủy quyền phân phối.
[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_banner height=”200px” bg=”238″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(0, 114, 188, 0.65)” hover=”zoom” link=”https://erahouse.com.vn/chuyen-muc/giao-duc-steam/cac-du-an-steam-cua-eraschool/”] [text_box width=”90″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

CÁC DỰ ÁN STEAM CỦA ERASCHOOL

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_banner height=”200px” bg=”106″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(0, 114, 188, 0.65)” hover=”zoom” link=”https://erahouse.com.vn/chuyen-muc/giao-duc-steam/cac-khai-niem-ve-steam/”] [text_box width=”90″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

KHÁI NIỆM VỀ STEAM

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row]