[row label=”List icon desktop” class=”in-page-nav”] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”450″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Hệ thống giáo dục Eraschool” icon_border=”1″ link=”#eraschool” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”448″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Hệ thống trải nghiệm sinh thái Erahouse” icon_border=”1″ link=”https://erahouse.com.vn/gioi-thieu-he-thong-trai-nghiem-sinh-thai-erahouse/” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”367″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Viện nghiên cứu giáo dục STEAM” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(255, 127, 0)” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”3″ padding=”0 0px 0px 0px” align=”center”] [featured_box img=”169″ img_width=”50″ pos=”center” title_small=”Cơ sở vật chất” icon_border=”1″ link=”https://erahouse.com.vn/co-so-vat-chat/” class=”text-center”] [/featured_box] [/col] [/row] [section bg_color=”#0072bc” dark=”true” class=”nen-xanh-bong-bong”] [page_header style=”simple” type=”subnav” text_color=”dark” align=”center” title_case=”uppercase”] [/section] [divider align=”center”] [row] [col span__sm=”12″ align=”left”]

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Viện STEAM sẽ trở thành một viện nghiên cứu quốc tế uy tín về giáo dục STEAM có chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực châu Á

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_banner height=”200px” bg=”238″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(0, 114, 188, 0.65)” hover=”zoom” link=”https://erahouse.com.vn/chuyen-muc/giao-duc-steam/cac-du-an-steam-cua-eraschool/”] [text_box width=”90″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

CÁC DỰ ÁN STEAM CỦA ERASCHOOL

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_banner height=”200px” bg=”106″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(0, 114, 188, 0.65)” hover=”zoom” link=”https://erahouse.com.vn/chuyen-muc/giao-duc-steam/cac-khai-niem-ve-steam/”] [text_box width=”90″ width__sm=”60″ position_x=”5″ position_y=”50″]

KHÁI NIỆM VỀ STEAM

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row]